20. srpna 2007

Neštěstí


Stoupá a klesá

vodní hladina

se mnou se pere

v peřejích usíná

nakonec mě nechává

napospas osudu

v krajině bezesné

mám vlézt si do sudu

se střelným prachem

a pustit se ze svahu

potím se strachem

nenajdu odvahu

snad jen řvát

smutkem a bolestí

já nesmím se smát

mé jméno je neštěstí