22. dubna 2013

Jarní


Toulám se

tulákům po kapsách

hledám otevřené ruce

malé tepy

rudých cest

abych mohl k srdci svést

kapku plnou nádechu


Vykřič ji!

V bodlácích

a malinách

se zmrzlinou

bez dechu


Máš tělo zmrzlé

a jemnou páru od úst

jež se mísí

se závanem z cigaret

tak dej si půst

v oblacích


Rozeseti po chodbách

plných sazí

a chmýří

hrách na stěnu hází

a tisíc hrází

probouzí k hrám

už nejsi sám


V dřevěných dobách

necháme plout

zašlý almanach

a po rovnoběžkách

ve Slunci spálíme

naše příjmení

a nazí zůstaneme stát


I černá krev

bílé labutě

obleče do barev...