20. června 2014

Akt


Lepím na zeď

Aspoň kousek

Sebe

Kolik času

Aspiruje ke spotřebě


Jen světla

Eutanázii spletla


Lascivně mřížkují

Adaptaci vzkříšení

Skrz záclony

Kristus

Adié! Šablony...